Tổng hợp, hệ thống hóa kiến thức phổ thông cơ bản.

Ở cấp tiểu học, khi các bé mới chập chững những bài học vỡ lòng về tiếng Anh, việc nắm vững những kiến thức ngữ pháp nền tảng là vô cùng quan trọng.