10/01/2021
Đây là các bước cơ bản trong việc thiết kế và triển khai hệ thống mạng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu hiện tại và đồng thời cung cấp khả năng dễ dàng trong việc mở rộng hệ thống trong tương lai.
Bước 1: Tổng quan về thiết kế mạng
Bước 2: Tiến trình xây dựng hệ thống mạng
 
A - Khảo sát hiện trạng
- Cấu trúc tòa nhà
- Tổ chức bộ máy.
- Chức năng và nhiệm vụ
- Mạng và máy tính, thiết bị tin học
- Các ứng dụng tin học
- Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
- Những khó khăn cần giải quyết
- Những yêu cầu của hệ thống
- Phân tích và đánh giá
 
B - Đề xuất phương án
 
- Thiết kế sơ đồ mạng ở mức logic (xây dựng sơ đồ tổng thể mô hình kết nối mạng của hệ thống)
- Các yêu cầu của hệ thống
- Xây dựng chiến lựơc khai thác và quản lý tài nguyên mạng.
- Thiết kế sơ đồ mạng vật lý
- Chọn hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng ( Dịch vụ Web, Email, Database, DNS, FTP, RAS,, Hội thảo trực tuyến, SharePoint,…)
- Đưa ra các phương án & giá thành (2 phương án : so sánh giữa các phương án)
- Kết nối với mạng bên ngoài Internet (ISDN, ADSL, Lease Line,…)
- Các thành phần khác của giải pháp: Hệ thống điện, chống sét, tiếp đất, hệ thống quang báo, hổ trợ nhập liệu, truy tìm thông tin,…
 
Bước 3: Kế hoạch thực hiện
 
- Phương án thiết kế đường trục chính (vẽ sơ đồ mạng Logic và vật lý)
- Thiết kế phòng Server (vẽ sơ đồ mạng Logic và vật lý)
- Kết nối hệ thống mạng nhiều tầng lầu (vẽ sơ đồ mạng Logic và vật lý)
- Tổ chức Subnet và VLAN (vẽ sơ đồ mạng Logic và vật lý)
- Hệ thống điện, chống sét, tiếp đất (vẽ sơ đồ mạng Logic và vật lý)
- Chọn hệ điều hành:
+ Hệ điều hành cho máy chủ
+ Hệ điều hành cho máy trạm
+ Chi phí mua hệ điều hành và các ứng dụng có bản quyền
- Triển khai các dịch vụ mạng:
+ Dịch vụ Web
+ Dịch vụ E-mail
+ Database Server
+ Các dịch vụ mạng khác (DNS, FTP, SharePoint…)
+ Dịch vụ truy cập từ xa (VPN,RRAS,…)
+ Hội thảo trực tuyến
+ Tính toán chi phí dự án
+ Một số điểm lưu ý khi trang bị các thiết bị
Bước 4: Kiểm tra mạng
Kiểm tra hoạt động mạng, test sự ổn định của các dịch vụ.
 
Bước 5: Bảo trì hệ thống
- Kế hoạch bảo trì.
- Giải quyết các sự cố.
- Tài liệu hứơng dẫn sử dụng.
- Hướng phát triễn của hệ thống.
- Đánh giá hiệu quả mạng.
 
(Sưu tầm)