15/09/2021
Với ứng dụng game dạy học Kahoot, thầy cô có thể kết hợp thêm phần củng cố và làm bài tập ở nhà. Giáo viên sẽ gửi thông tin ID, Password vào trong nhóm chat. Học sinh làm bài tập rồi gửi kết quả vào trong nhóm chat. Giáo viên sử dụng chức năng Report sẽ nắm được tình hình của mỗi học sinh.
Nếu để học sinh tự xếp thứ hạng sẽ góp phần tăng tính cạnh tranh. Và các em học sinh có thể làm bài tập nhiều lần để có được thứ hạng tốt nhất trước khi gửi kết quả vào nhóm chat. Hiệu quả củng cố bài học cũng vì thế mà cao hơn nhờ có sự cạnh tranh về mặt thứ hạng.

Tham khảo