14/09/2021

Bước 1: Các bạn đăng nhập vào Gmail -> tại giao diện gmail nhấp chọn mục Google apps ở góc trên bên phải -> nhấp chọn Meet

Bước 2: Nhấp chọn Start a meeting

Bước 3: Nhấp chọn Join now

Bước 4: Thêm học sinh, sinh viên vào Lớp học Online

Khi giáo viên tạo và gửi lịch học trực tuyến thì học sinh, sinh viên của lớp đã được thêm vào Lớp học Online rồi.

 

Nếu giáo viên chưa tạo và gửi lịch học trực tuyến thì sẽ thêm học sinh, sinh viên vào Lớp học Online theo hai cách sau:

  1. Copy link “https://meet.google.com/pgk-jnvp-jva” trong giao diện hộp thoại Add others để gửi link cho người dùng máy tính hoặc mã lớp “pgk-jnvp-jva” cho người dùng điện thoại.
  2. Thêm trực tiếp địa chỉ email hoặc tên của học sinh, sinh viên.

Bước 5: Tiến hành cài đặt và cấu hình các thông số cần thiết cho buổi học, họp trực tuyến đạt hiệu quả tốt nhất.

  • Chú ý: Các bạn có thể truy cập vào mục quản lý danh sách học sinh, sinh viên tham gia Lớp học Online để tắt micro của học sinh, sinh viên, tránh làm ồn lớp học hoặc loại những học viên không tuân thủ đúng quy định của lớp ra khỏi lớp học.

Bước 6: Bắt đầu buổi học, họp Online

  • Nhấp chọn Present now -> chọn Your entire screen (trình chiếu toàn bộ màn hình) hoặc A window (trình chiếu một phần màn hình) -> chọn Share để chia sẻ màn hình giảng dạy tới các học sinh, sinh viên

Bước 7: Kết thúc buổi học, họp Online

Tham khảo