04/02/2022
Dành thời gian thích hợp để theo dõi và hướng dẫn con cái học tập. Nên nhớ, học tập theo truyền thống (đến trường lớp) vai trò của phụ huynh đã quan trọng, học trong thời kỳ dịch bệnh, vai trò của cha mẹ càng quan trọng hơn

• Không cho con ăn uống trong giờ học online

• Chuẩn bị tinh thần học tập cho con: xác định học bất cứ môn nào cũng phải có thái độ nghiêm túc

• Cần các bài hướng dẫn cách tạo động lực cho con em, nhất là các bài viết, các video clip hướng dẫn khởi động buổi học, tái khởi động sau giờ nghỉ giải lao giữa buổi học để tạo niềm vui và sự thoải mái cho con em. 

• Các hướng dẫn về cách tập thị lực hoặc các phương pháp giữ gìn sức khỏe cho mắt

• Cần các bài về tâm lý, thói quen của học sinh theo lứa tuổi

• Cần thêm các bài về chiến lược hoặc hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ con ở nhà

Tham khảo