14/09/2021
“Học phải đi đôi với hành”, vận dụng ngay những kiến thức vừa học để luyện các dạng bài tập, hiệu quả hơn nữa là ứng dụng vào thực tế. Việc luyện tập thường xuyên là bước tối quan trọng của phương pháp học online hiệu quả vì các bạn sẽ làm chủ được kiến thức của mình.

Tham khảo