21/10/2021
Thành phần chính: Nước, octyldodecanol, polydimethylsiloxan, chất tạo màu, v.v.
Đóng gói: 1 THỎI SON / HỘP
Khối lượng tịnh: 3G