29/09/2018
Giả sử bạn có một hình hộp chữ nhật nằm ở vị trí bất kỳ trong hệ tọa độ của SW:...

Giả sử bạn có một hình hộp chữ nhật nằm ở vị trí bất kỳ trong hệ tọa độ của SW:

Và bạn muốn tạo một hệ tọa độ mới cho nó. Việc tạo một hệ tọa độ quy chiếu mới giúp bạn xác định một số thông số hình học của mô hình, ví dụ như khoảng cách, tọa độ các mô-men v.v... đặc biệt là nếu bạn muốn xuất nó ra một định dạng khác để dùng trong ứng dụng khác.

Trên Menu chính vào trình đơn Insert→ Reference Geometry→Coordinate System... Bảng thuộc tính Coordinate System xuất hiện bên trái, với 4 ô cho phép bạn chọn gốc tọa độ và các trục X. Y và Z như hình sau:

Trong ô Origin bạn kích chọn 1 đỉnh của khối hộp làm điểm gốc toạ độ.
Trong các ô X axis, Y axis, Z axis kích chọn các các cạnh thích hợp của khối hộp để gán cho các trục toạ độ.
Kết quả được như hình sau:

Các mô hình nhập đôi khi có tọa độ lung tung. Bạn muốn di chuyển khối hộp này về tọa độ chuẩn của SW sao cho các mặt của khối hộp trùng với các mặt trong hệ toạ độ của SW. Thực hiện theo trình tự sau:
Từ Menu chính chọn Tools→Measure…. Bảng Measure xuất hiện, kích chọn vào 1 mặt của khối hộp và 1 mặt trong hệ toạ độ của SW mà bạn muốn đưa về trùng nhau.
Bảng Measure hi
n thị góc giữa 2 mặt vừa chọn như hình sau:

Từ Menu chính chọn Insert →Feature →Move/Copy...
Bảng thuộc tính
Move/Copy Body xuất hiện như hình sau:

Đầu tiên ta di chuyển gốc phôi về gốc toạ độ của SW.
Trong ô Bodies to Move/Copy  kích chọn khối hộp.
Trong ô Translation Reference chọn 1 đỉnh khối hộp cần di chuyển về gốc toạ độ chuẩn của SW.
Trong ô To Vertex kích chọn điểm Origin của SW trong ô FeatureManager Design Tree như hình sau:

Trong ô Rotation Reference kích chọn cạnh của khối hộp đi qua gốc toạ độ như hình sau:

Trong ô Angle nhập giá trị góc giữa 2 mặt vừa xác định ở trên như hình sau:

Kích chọn OK.
Kết quả của phép dịch chuyển và phép quay như sau:

Lúc này ta thấy các mặt của khối hộp đã trùng với các mặt chuẩn của hệ toạ độ. Gốc toạ độ đặt tại đỉnh của khối hộp.