30/09/2018
1.Bạn bấm Start --> chọn Programs --> chọn Accessories --> chọn Command Prompt --> xuất hiện màn hình đen.
1.Bạn bấm Start --> chọn Programs --> chọn Accessories --> chọn Command Prompt --> xuất hiện màn hình đen.
2.Trên màn hình đen bạn gõ IPCONFIG/ALL
3.Bạn sẽ thấy xuất hiện trên màn hình địa chỉ IP , địa chỉ MAC , địa chỉ Gateway ....