Nhóm Khóa học Online Tiếng Anh Lớp 5-Edupia
Chủ đề 16 -Where's the post office?(Bưu điện ở đâu?) Chi tiết
Excuse me, where’s the …?, How can I get to …?
Where’s the post office? ↘, It’s opposite the stadium.. ↘,...
Theatre, museum, stadium, post card, bus stop,...
Theatre: Nhà hát
museum: bảo tàng
stadium: sân vận động
post card: thẻ bài
bus stop: trạm xe buýt, ...
Next to, opposite, on the corner, between,...
Next to, Bên cạnh
opposite: đối diện
on the corner: trên góc
between:giữa, ...
Left, Go along the street, right, go straight ahead,...
Left: Trái
Go along the stree: Đi dọc theo đường
right: phải
go straight ahead: đi thẳng, ..
<1>