Nhóm Khóa học Online Tiếng Anh Lớp 3-Edupia
Chủ đề 9 -What colour is it?(Đây là màu gì?) Chi tiết
colour: màu sắc
yellow: màu vàng
blue: màu xanh nước biển
brown:màu nâu
green: màu xanh lá cây
white: màu trắng
pink: màu hồng
orange: màu cam
black: màu đen
purple: màu tím
red: màu đỏ
Is this/that your + school thing?: đây/kia có phải là + đồ dùng học tập của bạn không?
Yes it is: vâng, là nó
No, it isn’t: không không phải nó
What colour is it?: nó có màu gì
- It’s + colour: nó màu+ màu sắc
eg: it's pink ( nó màu hồng)
What colour are they?: chúng có màu gì?
They’re + colour: chúng có màu+ màu sắc
eg: they're red ( chúng có màu đỏ)
What colour is/are your + school things?: đồ dùng học tập+ của bạn có màu gì?
iguana: con kỳ nhông
insect: côn trùng
on: trên
orange: màu cam
octopus: con bạch tuộc
<1>