Nhóm Từ vựng Tiếng Anh cơ bản
The country (nông thôn) Chi tiết
Nông thôn
Cối xay gió
khinh khí cầu
bươm bướm
con thằn lằn
những viên đá
Cáo
Suối
Biển chỉ dẫn
Rừng
Con lửng
con sông
đường
Con cóc
<123>