Nhiều nhà hoạt động nữ quyền trước đây chỉ ủng hộ ngày Quốc tế Phụ nữ và quan niệm rằng "mọi ngày đều là ngày Quốc tế Đàn ông".

Trong vài năm trở lại đây, những nhà nữ quyền với tư tưởng cởi mở đã thay đổi và tác giả Joseph Gelfer đã kêu gọi các nhà nữ quyền ủng hộ Quốc tế Nam giới.

Năm 2015, khi 200 nhà nữ quyền đứng ra tẩy chay và yêu cầu trường Đại học York hủy bỏ lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Nam giới, thì Ruth Morris – một học sinh cũ của trường này – đã kêu gọi được 4000 chữ ký đồng ý với cô rằng "những nhà nữ quyền chân chính phải chiến đấu vì bình đẳng giới cho cả nam và nữ".