Quốc tế Nam giới trùng với ngày Movember.

Movember (một từ ghép tiếng Anh-Úc) là một sự kiện được tổ chức hàng năm vào tháng 11 liên quan đến việc mọc ria mép của đàn ông nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề sức khỏe nam giới, như ung thư tuyến tiền liệt và ung thư nam giới khác.

Đây là dịp tiền được quyên góp cho các hoạt động từ thiện liên quan đến nam giới nhiều nhất trong năm ở Anh.