WebPoint.VN cung cấp công cụ, giải pháp hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả

1) Giải pháp quản lý công việc Online
2) Hỗ trợ tạo nhóm làm việc, kết nối cộng đồng làm việc chuyên nghiệp theo phương pháp Agile
3) Giải pháp Checklist làm việc nhóm, cập nhật thông tin tiến độ công việc


★Có thể tùy chỉnh giải pháp theo yêu cầu.

Tham khảo