Giới thiệu

WebPoint.VN cung cấp công cụ hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả:
1) Là trung tâm trao đổi, làm việc nhóm, kết nối cộng đồng làm việc chuyên nghiệp
2) Hỗ trợ tạo nhóm làm việc
3) Hỗ trợ tạo và quản lý công việc cá nhân, công việc cộng tác nhóm
4) Quản lý Hỗ trợ support khách hàng
5) Chia sẻ tài liệu
6) Demo giới thiệu các tính năng nền tảng WebPoint